Företag

Trots att Småbönders är en liten by finns det rätt många företagare i byn.

Peltisepänliike Nykänen Ky

Hemsida: http://www.psl-nykanen.com

Oy Stonicwood Ab

Oy Stonicwood Ab grundades av Hans Nikula och Carl-Johan Storbacka 1997, men ägs av Hans Nikula sedan år 2000. Företagets huvudsakliga produkter är träförpackningar i alla olika former, -pallar, -lådor, -häckar mm. Då Stonicwood startade år 1997 så hyvlade man även virke, men det har lämnat bort under årens lopp. Nu satsar man nästan enbart på förpackningar och maskinparken som är av sista skriket en svensk gjord I M Hart R 1000 och är robotstyrd. Denna maskin lämpar sig utmärkt för Stonicwoods produktion. Stonicwood har ca 10 anställda och är byns största arbetsgivare.

Kontaktuppgifter:

Tel: 06-8676777, 040-7714173
Fax: 06-86 76 787
Hemsida: www.stonicwood.fi

 

Småbönders Handelslag


Bobcat O. Widjeskog

Företaget grundades 1987 och dess verksamhetsområde är Jordbyggnad. Företaget sysselsätter nu 1-2 personer. Intresserade av branchen och kunnande arbetskraft behövs främst sommartid. Företagets verksamhet utövas med två Bobcat- lastare med tillbehör, samt en Åkerman H7 grävmaskin med hjuldrift. Också en maskin för underhåll av snöskoterled finns. Företaget hyr också ut Dynapac- jordkondenseringsmaskin samt pikmaskin. Maskinernas breda tillbehörsstandard tryggar en snabb och mångsidig året runt verksamhet.

Bobcat O. Widjeskog Bobcat O. Widjeskog

Till företagets verksamhet hör:

  • byggnadsentreprenad
  • byggande av grönområden och gårdsplaner/försäljning av matjord
  • kakelarbeten
  • dränering kring byggnader
  • grundarbeten, t.ex. före asfaltering
  • pikning- och rivarbeten
  • gårdsplansborstning/snöarbeten
  • till verksamheten hör också gravgrävning i två församlingar.

Kontaktuppgifter:

Tel: 0400 / 265 196, 682 120
Tel/Fax: 06 8676728
E-post: olav.widjeskog(a)luukku.com

Tage Svartsjö svetsarbeten

Hemfix Theresa Särs, www.hemfix.fi

Widjeskog Kaj Transportfirma

Övriga

Lantgårdar, 10 st
Pälsfarmer, 3 st