Småbönders

Det finns bara ett Småbönders i världen. Namnet Småbönders härstammar från 1670-talet, dågårdarna var små och invånarna kallades för "små bönder från utkanten av socken". Vår by finns i svenska Österbotten i Västra Finlands län, och byn gränsar mot Mellersta Österbotten och Sydösterbotten. Småbönders ligger 60-92 meter över havsytan och på samma breddgrad som Nykarleby. Det finns ca 250 invånare i Småbönders och ytan är ca 30 km2. Småböndersborna har god sammanhållning och samarbetar gärna.

Historia

Det har funnits bosättning i Småbönders redan på stenåldern och som bevis på det har man funnit 4 stenyxor, flera stenklubbor samt rikligt med kvartslämningar. På Kvarnbacka kan man fortfarande se ca 40 stora stengropar, som är formade av människor och dessa härstammar från okänd tid. Denna plats ligger 92m över havsytan och är den högsta platsen i svenska Österbotten. Det finns information om byn redan från år 1606, då Michael Olsson var bonde på Widieskogh.

Befolkning

Småbönders har 223 invånare:

Ålder Antal
0-6 12
7-18 35
19-35 30
36-64 67
64- 79

Kronobyå flyter genom byn

Kronoby-/Pårasån flyter genom byn, och den får sin början i Poranen- och Mustonen-sjöarna i Perho. Dragån börjar i Pihlajalampi i Lappajärvi och den flyter genom Svartsjön och går sedan ihop med Kronoby-/Pårasån.