Småbönders handelslag

Småbönders handelslag, Småbönders bybutik, är ett lokalt S-handelslag med byinvånarna som medlemsägare. Bybutiken har fyra anställda. Verksamheten inleddes år 1921 i det som nu är Småbönders marthagård och år 1943 flyttade butiken in i en ny byggnad tvärs över vägen. Stombyggnaden har därefter utvidgats i flera repriser. Årsomsättningen ligger idag på ca 1,1 miljoner euro.

 I affärsbyggnaden finns också postens betjäningspunkt.

Eftersom bybutiken verkar i en livskraftig landsbygdsmiljö så är verksamheten relativt mångsidig och omfattar:

  • livsmedel och övriga dagligvaror
  • onlinetips och ombudspost
  • bränslen och smörjmedel samt brännoljeförmedling
  • nötfoder och lantbruksförnödenheter, i lager och på beställning
  • järnartiklar och basvaror för byggare

Öppethållningstider

Måndag – fredag kl. 9 – 17, lördag kl. 9 - 13.

Kontaktuppgifter

SMÅBÖNDERS HANDELSLAG, Småböndersvägen 652, 68750 SMÅBÖNDERS
Telefon: (06) 8676 659 (butik, dagligvaror), (06) 8676 639 (kontor, järn och lantbruk)
Fax: (06) 8676 610
E-post: shlg(at)luukku.com

Småbönders Handelslag Småbönders Handelslag