Heimer Furus minnesvandring 2018

Heimer Furus minnesvandring söndag 27.5.2018. Gemensam start kl.12.00 från byagården. Kaffeservering från kl.12.30 vid byagården. 

 

Välkomna med!