Ekorosk ekopunkt

Ab Ekorosk Oy ansvarar för avfallshanteringen i Småbönders. I byn finns en återvinningsstation, som är öppen onsdagar kl. 10.00-13.00. Till återvinningsstationen kan man föra el- och elektronikavfall, metallavfall, returpapper, träavfall, byggnadsavfall, energiavfall och miljöfarligt avfall.

Ekorosk ekopunkt Ekorosk ekopunkt

Intill bybutiken finns återvinningscontainers för glas, metall och tidningar, samt ett mindre kärl för batterier. I hemmen sorteras avfallet i två olika påsar. I den svarta påsen sätter man biologiskt avfall och i den vita påsen sätter man energiavfall.

Energiavfall:

  • Tomma livsmedelsförpackningar, som är tillverkade av papper, kartong, plast eller styrox
  • Olika små plastföremål

Biologiskt avfall:

  • Matrester, förskämda livsmedel
  • Blöjor och bindor
  • Strö från smådjur t.ex. kattsand
  • Dammsugarpåsar

Mera information kan fås från EKOROSK.