Småbönders daghem (Småbo)

Småbos verksamhet inleddes hösten 1997 som gruppfamiljedaghem vid "gamla baren" vid Furus. År 2004 flyttade verksamheten till Bybo-Centret bredvid skolan. Hösten 2008 ändrades Småbo från gruppfamiljedaghem till daghem. Förändringen innebar inga större förändringar för varken de anställda eller barnen. Småbo försöker arbeta så att barnen är trygga och känner sig så hemma som möjligt.

SmåboEn dag vid Småbo kan bestå av:

  • utevistelse på gården eller promenader, lek
  • pyssel, spel
  • sagoläsning
  • vila
  • morgonmål, lunch, mellanmål
  • bara sitta i någons famm

Småbo har tre anställda. Dagiset är öppet måndag till fredag från ca. 07.00 till 17.00, eller efter barnens behov.