Föreningar

I Småbönders finns det flera aktiva föreningar. Det finns bl.a. byaföreningen, bönehusföreningen och ungdomsföreningen. Föreningarna ordnar evenemang av olika slag, t.ex. revy, sommarfest, marknader, lotterier mm.

Småbönders UF:s ungdomslokal Småbönders marthastuga