Småbönders skola

Småbönders skolaSmåbönders skola har upprätthållit undervisning från åk 1- 6. Själva skolbyggnaden är färdigställd 1950 och är en rätt rymlig stenbyggnad. I skolan finns 2 klassrum och ett lärarrum. Det finns ytterligare två lägenheter, de är uthyrda som bostäder. Även matsal, slöjdsal och gymnastiksal finns. Byggnaden är i tre våningar + vindsvåning. Bostaden i nedre våningen hyrs av Småbönders byaförening där de bedriver eftermiddagsverksamhet för skolbarnen efter skoldagens slut.

Småbönders skolas verksamhet upphörde 31.7.2018. Men det finns ändå liv i byggnaden. Byns barn går i skola i Terjärv men får efter skoldagens slut delta i eftermiddagsverksamhet i "sin gamla skola". 

Byaföreningen ordnar olika tillställningar i skolan. I andra våningen finns lägenheter till uthyrning.