Småbönders förskola (Blåklockan)

Småbönders lekskola har sedan 1974 haft lekverksamhet för barn uder skolåldern i en lägenhet i Småbönders skola. Lekskolan startades av aktiva föräldrar med Marketta Widjeskog som första ledare. Verksamheten har skett i privat regi med kommunalt bidrag. Småbönders skola startade hösten 1995 en försöksverksamhet med förskolebarn. Verksamheten integrerades närmast med åk 1-2 och leddes av klasslärare och barnträdgårdslärare. Lekverksamheten för 4-5 åringar fortsatte i privat regi. Fr.o.m 1.8.2000 bedrevs förskoleverksamheten i samarbete med skolan.

Förskolan har fungerat i egna utrymmen i Småbönders skola. 

Från och med 1.8.2021 går barnen från Småbönders i förskola i Terjärv.