Småbönders Hem och Skola

Småbönders Hem och Skola förening startades hösten 2004. Dess främsta mål är att vara en naturlig länk mellan hem och skola och att ge en guldkant i tillvaron för skoleleverna. 

Skolåret 2017-2018 bestod styrelsen av:

  • Michaela Furu, ordförande
  • Tom Storbacka
  • Kaisa Jaukkuri
  • Sanna Virsula
  • Annika Wistbacka
  • Pontus Svartsjö
  • Andreas Nyman
  • Jennie Nykänen, lärarrepresentant