Småbönders byaförening

Byaföreningen har en stor betydelse i byn. Den tillställer olika evenemang i byn och håller byn levande. Ifall man har förslag hur man skulle få byn attraktivare är det bra att ha någon att gå till och då är det främst byaföreningens medlemmar som hjälper till. Småbönders utan en byaförening skulle vara en by utan händelser.

Småbönders Byaråd grundades våren 1985 av byns invånare. Medlem kan vem som helst vara, men i byarådet borde finnas medlemmar från byns alla kanter, olika åldersklasser och intressen. Styrelsen består av åtta ledamöter. Uppgifterna är att främja gemenskap och trivseln bland befolkningen i byn och att verka för utvecklingen av byn såväl kulturellt som materiellt under mottot ”Småbönders – en levande by”. År 1992 registrerades Småbönders Byaråd under namnet Småbönders Byaförening r.f. Traditionellt ordnar Byaföreningen årligen Heimers minnesvandring, påskbrasa och byafest. Nästan årligen ordnas några nya evenemang eller projekt.

 

Nuvarande styrelse

Marian Vistbacka
Markus Storbacka
Hannele Svartsjö
Tommy Furu
Michaela Furu
Jörgen Furu
Rasmus Svartsjö
Heidi Nikula

 

Sammanfattning över byaföreningens verksamhet under de senaste åren

 

2021

Styrelsen 2021 bestod av: Marian Vistbacka (ordförande), Ann-Christin Forsell (viceordförande), Hannele Svartsjö (kassör), Monika Wistbacka (sekreterare), Michaela Furu, Jörgen Furu, Rasmus Svartsjö, Heidi Nikula.

 • En ny infoskylt sattes upp vid parkeringen vid Svartsjö
 • Skrotinsamling ordnades på våren
 • Talkon ordnades för små arbeten vid dagiset och en del postlådsställningar målades
 • Två sommararbetare anstäldes för att sköta gräsklippningen under sommaren
 • Småbönders Handelslag fyllde 100 år och det läts tryckas upp tröjor och mössor med text
 • I slutet på november ordnades ett julevenemang på skolgården. Det dansades ringlekar, drack kaffe och glögg samt köpte lotter och julpynt som eftisbarnen tillverkat.
 • Eftisverksamhet har ordnats vid skolan
 • Nyfödda under det gångna året har fått varsin prydnadsvagga som minne
 • Två tält införskaffades för uthyrning


2020

Styrelsen år 2020 bestod av: Marian Vistbacka (ordförande), Ann-Christin Forsell (viceordförande), Hannele Svartsjö (kassör), Monika Wistbacka (sekreterare), Michaela Furu, Jörgen Furu, Rasmus Svartsjö, Heidi Nikula.

 • Talkoarbete som gjorts under året: Rian fick plåttak och en grundlig städning, en grillkota uppfördes vid Furu simstrand och juleblysning hängdes upp vid Langbacka.
 • Eftis har ordnats vid skolan med Malin Timmerbacka som ledare.
 • Två sommararbetare anställdes för att sköta gräsklippning under sommaren.
 • P.g.a. Corona-pandemin fick största delen av inplanerade evenemang inställas. Den enda som blev av var en grillkväll i samband med invigning av den nya kotan vid Furu simstrand


2019

Medlemmar i styrelsen var Matilda Svartsjö (ordförande), Ann-Christin Forsell, Viktoria Forsberg, Theresa Särs-Jebali, Hannele Svartsjö, Monika Wistbacka, Satu Vistbacka och Rasmus Svartsjö. Heidi Nikula och Gun-Lis Rex-Wistbacka valdes till revisorer.

 • Talkon ordnades för att utföra reparationer och förbättringar vid dagis
 • 20.4 Påskbrasa. Kaffeservering och korvgrillning. Det rådde eldningsförbud och brasan kunde inte tändas men bysbor samlades ändå för trevlig samvaro.
 • 26.5  Heimers naturstigvandring. Gemensam start från kl.12.00, kaffeservering. 
 • 15.7 MC-99 träff vid byagården. Kaffeservering och korvgrillning. 211 motorcyklar på plats. 
 • 8.9 byakamp vid Småbönders skola. Backarna tävlade mot varandra i lekfulla grenar. Kaffeservering och korvgrillning.  
 • 13.12 Luciakväll vid Småbönders skola. Luciauppträdande av byns barn, sång, musik, diktläsning och allsång. 


2018

 • I mars ordnas Småbönders runt skidtävlingar
 • Eftermiddagsverksamheten för skolbarnen fortsätter


2017

 • Byaföreningen driver sommarcafé i byagården under juli och augustimånad. Cafét hålls öppet fredagar och söndagar enbart på talko. 
 • Eftermiddgsverksamheten för skolbarnen fortsätter även detta läsår. 


2016

 • Efter en paus på 16 år ordnar byaföreningen Småbönders runt motionslopp på skidor.
 • Under julimånad höll byaföreningen med talkokrafter ett sommarcafe vid byagården.
 • Vid skolstarten den 15.8 startade byaföreningen eftermiddagsverksamhet för skolbarnen vid Småbönders skola. Med hjälp av bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse kunde byaföreningen anställa en kompetent eftisledare. 


2015

 • Byaföreningen köpte fastigheten på furuvägen 20 och byn har nu en byagård. Marthagårdens verksamhet har flyttats till byagården.