Småbönders marthakrets

Småbönders marthakrets registrerades 1912. Småbönders marthakrets har under åren haft mångsidig verksamhet, t.ex. "god mat ger god hälsa" -föreläsning med Leena och Marina Furubacka, utställning av MI-kursens arbeten, lopptorg, försäljning på marknader, insamling av kläder, husgeråd, skor mm. åt hjälpbehövande i Estland, ät sunt med GI metoden, haft besök av Solveig Kavilo under temat "Du är vad du äter", besökt Mini- sport i Terjärv, lärt sig Städa utan kemikalier med Anne-Gret Sundström, Stylist Anna Björklund har lärt medlemmarna hur de skall klä sig, gardiner med Jakri med mera.

Småbönders marthakrets har haft 27 registrerade marthor samt 7 hedersmarthor.

Marthakretsen samlades ca. fem-sju gånger per år, dessutom deltog medlemmarna i Terjärv Marthaförenings julfester, allsångskvällar, husmorsdagar, där de också deltar med program. Marthakretsen ställde alltid upp och serverade vid olika tillfällen som begravningar, fester med mera. Med Distriktet var marthorna på resor, sångkvällar och gemensamma föreläsningstillfällen.

 

 

Småbönders marthastuga

Marthastugan

Småbönders marthor köpte huset av Småbönders HLG 1943. Marthastugan har varit samlingsplats för marthornas verksamhet och kurser (MI-kurser, hobbykurser, vävkurser, kelimsömnad) i över 60 år. Småbönders spelmanslag använder stugan som övningsställe. I stugan finns ett större rum, med fem vävstolar och revstav, kök och ett rum för kurser och möten.

Den 31.12.2013 upphörde Småbönders Marthakrets och överlät Marthagården till Småbönders byaförening. 

Under 2015 flyttas Marthagårdens verksamhet till nya byagården, och marthagården har sålts till privat ägo.