Småbönders bönehusförening

Styrelsen

Småbönders bönehusförenings styrelse består av:

  • Småbönders bönehusLars Wistbacka, ordförande
  • Magnus Storbacka, sekreterare
  • Marita Widjeskog, kassör

Verksamhetskommitén består av:

  • Marita Widjeskog
  • Maj-Len Storbacka
  • Fredrik Wistbacka

Buffetföreståndare:

  • Marita Widjeskog
  • Folke Widjeskog

Bönehuset

Evangeliföreningens bönehus byggdes på talko av bysborna och invigdes 20.11.1936. Bönehuset används endast sommartid. Midsommarvakan har blivit en tradition. Under vinterhalvåret används skolan för mötestillfällen.