Årets by 2008

Svenska Österbottens Byar r.f har valt Småbönders till Årets by 2008

Motivering

Småbönders är ett lysande exempel på en liten idyllisk Österbottnisk by som är väldigt självständig och egenrådande, eller som man själva säger i byn "Det finns bara ett Småbönders i världen".

När man i tiderna grundade byaföreningen var motto, "Småbönders - en levande by". Det har man också levt upp till. Utan byaföreningen skulle byn vara en by utan händelser. Mycket av det som sker i byn görs för att få ungdomarna att stanna kvar samt förutsättningar för att de skall kunna trivas på landet även i modern tid.

SÖB har tagit fasta på just detta vid utnämningen, att man tar tillvara den tillgång som ungdomarna är i byn.

Byborna månar om de traditioner som finns i byn, håller dem levande och blandar dem med en lagom dos av kreativt nyskapande.

  • Sammanhållningen via revyarbetet
  • Pärthyvling + pärtspikning samt rågtröskning
  • Gråbo insamling mot allergi

Trots att byn är liten och omringad av 4 kyrkobyar inom en radie av 20 km så är företagsamheten livlig och jordbruket utvecklas fortfarande.

Småböndersborna värnar om de sina och byns anor, därför finns flera böcker skrivna om släkter, platser och bröllop som varit i Småbönders. Gamla historier har berättats av äldre personer och spelats in på band.

Människorna har gått sina egna vägar, förutom att arbeta aktivt inom byn så har man ändå blickat ut i stora världen. Projekt med andra länder har förekommit, som Irland.

  • Småböndersborna är lojala mot sin by och de serviceinrättningar som finns där. Därför har de bla butik, post, skola, café verksamhet och multiservicecenter.

En strävsam by som den sista svenska utposten längst österut i länet.

- Svenska Österbottens Byar r.f.