Byaplan

Fyrfältsanalys

Vilka är byns starka sidor?

 • sammanhållning mot yttre hot
 • tvåspråkighet
 • naturen
 • goda, fungerande serviceformer
 • egen butik, egen skola, bank , djurläkare
 • händelser i byn, byns upphållning och förbättrande
 • lugn och trygg miljö
 • fungerande föreningar i byn
 • sammanhållning kring gemensamma ärenden
 • gemensamma mål och vilja att nå dom
 • Småbönders har nära till fyra olika kyrkbyar
 • hjälpsamhet
 • talkoarbete, samarbete
 • livskraftigt lantbruk och företagande
 • medborgarinstitutkurser
 • energisk, iderikt och aktivt
 • mycket goda språkkunskaper
 • goda kontakter till finska kommuner
 • inga språkstridigheter
 • Stonicwood ger arbetsplatser
 • företagsamhet

Vilka är byns svaga sidor?

 • långa avstånd
 • pengar förs i onödan bort från byn
 • unga familjer stöder inte bybutiken
 • barnen förs till andra skolor
 • byns sammanhållning håller på och försvinner
 • långt avstånd till Kronoby och Jakobstad
 • blanda sig i andras saker, avunda
 • för lite att göra, för få kurser
 • lågt födelsetal
 • unga flyttar bort från byn
 • talkoarbetandet har försvagats
 • tron på byn försvagats

Vilka är byns möjligheter?

 • befolkningen att öka, få människor att flytta till byn
 • sammanhållningen att fortfarande öka
 • mera arbetsplatser till byn
 • så länge skolan finns, finns de möjligheter
 • mångsidig butik
 • korta avstånd till andra kommuncentrum
 • motionskampanjer
 • mera sammankomster
 • om alla skulle ta mera ansvar om byn
 • vi har aktiva ungdomar, som är framtiden
 • gemenskap, så långt som möjligt

Vilka hot finns mot byn?

 • avfolkning
 • butiken och skolan stängs
 • inga större hot
 • om skolan stängs, vad göra med det stora huset
 • inga hot, om vi alla drar åt samma håll
 • köptrofastheten, minskat förtroende för butiken
 • för lite barn, mest äldre människor
 • sammanhållningen sämre, försvinner

Sammandrag från Byaenkäten

Hurudan är andan i byn?

 • byborna deltar i gemensamma evenemang
 • allmänt taget bra
 • bra
 • sammanhållningen har blivit sämre med åren
 • inte så bra just nu
 • ganska dålig
 • för lite verksamhet i byn
 • vi håller alltför bra reda på andras ärenden
 • många tänker bara på sig själv
 • svårt att få med folk till olika uppdrag, talkon o.s.v.
 • nöjaktig

Varför har man flyttat bort från byn?

 • p.g.a. arbete
 • tvingande skäl
 • möjligtvis för långt avstånd till jobbet
 • p.g.a. studier
 • inga bostäder för ungdomar
 • äldre människor vill bo närmare centrum
 • man har flyttat efter kärleken...

Varför har man flyttat tillbaka till byn?

 • Småbönders är ett trivsamt ställe, bra för barnfamiljer
 • hemtrakten är kär
 • tryggt att bo i en liten by, det är lugnt här
 • hemlängtan, vänner, trivsel
 • man får lyfta på hatten för dem, som flyttar tillbaka efter studier
 • olika skäl kan tvinga till det

Hur skall man få nya invånare till byn?

 • bevara all service
 • mer information om vår vackra by
 • vi måste ge en positivare syn om oss
 • marknadsföra Småbönders som ett bra boningsort för barnfamiljer, så kan vi få unga familjer till byn
 • bygga radhus för unga par
 • byn blir känd via hemsidorna och det öppnar nya möjligheter
 • skaffa hyresbostäder och arbetsplatser
 • tomt-börs
 • berätta om servicen och möjligheterna i byn

Vad behöver barnen och ungdomarna i byn?

 • mer hobbyverksamhet: fotbollsklubb, scouter, musikklubb
 • ledd verksamhet vid lokalen
 • kommunen borde ha en egen informatör, som sköter om hobbyverksamheten
 • korta kurser i t.ex. olika idrottsgrenar
 • ungdomslokalen är ett bra ställe för ungdomarna
 • skola och daghem
 • fritidsaktiviteter, som håller ungdomarna borta från droger och alkohol
 • mera gemensamma aktiviteter
 • en trygg uppväxtmiljö
 • att hjälpa ungdomarna att hjälpa sig själva, man får inte bara kritisera
 • vet inte, föräldrarna måste väl skjutsa sina barn som tidigare
 • samarbete och samvaro med åldringar
 • ett bra ställe att samlas på

Hur skall man trygga byskolans framtid?

 • alla byns barn skall gå i byns daghem och skola
 • det får de yngre ta hand om
 • brudar till ungkarlarna...
 • mera barn
 • marknadsföra skolan
 • samarbete med t.ex. Djupsjöbacka skola
 • föräldrarna skall ta ansvar för skolan
 • försöka locka barn från grannkommunerna
 • unga familjer till byn
 • mera arbetsplatser till byn
 • stöda och upprätthålla verksamheten i skolan

Har du förslag på projekt/idéer/evenemang för byn?

 • byns egna www-sidor blir klara i november
 • byaplanen blir klar i slutet av oktober
 • byns historik borde färdigställas
 • mera samarbete mellan olika föreningar i byn
 • man kunde kontakta Strömsö - programmet angående rågprojektet, de kunde vara intresserade
 • Småbönders- runt på skidor
 • gemensamma diskussionstillfällen
 • gamla bostäder kunde renoveras till sommarställen
 • hobbyverksamhet för ungdomar t.ex. musik och motion
 • apoteket tillbaka till byn
 • mera kursverksamhet
 • klubbar för män/kvinnor
 • gemensamma grillkvällar
 • damgymnastik, aerobic
 • bastu för vinterbadare
 • mera liv till byn
 • naturstigen borde fräschas upp
 • infoblad om olika evenemang i byn och framtidsplaner
 • någon "kändis", som alla är intresserad av till olika evenemang
 • marknadsdag
 • musik-och sångafton
 • frågesport mellan backarna
 • fortsätta med påskbrasa, sommarfest och Heimers naturstig
 • Miss och Mr Småbönders
 • byaföreningen kunde sända ett välkomstbrev till nya invånare

Smånders skolas åk 5-6 svarade på enkäten

Vilka är byns starka sidor?

 • Alla känner varann
 • Litet, lungnt ställe
 • Alla är snälla
 • Alla hälsar i bilen

Vilka är byns svaga sidor?

 • Skolans mat
 • För lite lekpark
 • Ingen allmän park
 • Ingen plats för utövning av andra sporter ex. tennis, friidrott m.m.
 • Simstranden

Vilka är byns möjligheter?

 • Att inte ta bort skolan
 • Mera bättre grusvägar
 • Sääsboda är bra

Vilka hot finns mot byn?

 • Skolans existens

Hur upplever du att byns anda är?

 • Det finns ingen annanstans!

Varför har man flyttat bort från byn?

 • Ungdomar flyttar p.g.a arbetsplatser på annan ort.

Hur skall man gå tillväga för att få nya invånare till byn?

 • Turistinformation - skyltar m.m.
 • Fakta om byn m.m.

Vad behöver byns barn och ungdomar?

 • Cykelväg
 • Ridstall
 • Gymnastikhall

Hur skall man trygga skolans framtid?

 • Mera skolbarn
 • Reklam för småskolor
 • Mera uteutrustning

Är du beredd att sälja tomter till nya invånare?

 • Nej, skog behövs också!

Har du projekt/ideer/evenemang som kunde befrämja och utveckla byn?

 • Crossbana
 • Disco
 • Skidtävlingar
 • Maraton kring Ollasmosa
 • Äventyrsbana
 • Gladiator
 • Skatepark

Förskolebarnens tankar om Småbönders

Barnen var överens om att den egna butiken är bra för att man kan köpa godis där. "Sääsbodä" var pop för sina goda hamburgare och glassen.

Revyn i byn är populär bland barnen. På våren härmade förskole barnen och fem åringarna sketcher ur revyn och gjorde en egen liten revy, som de på eftermiddagen visade för de mindre barnen. De hade gjort biljetter och alla skulle sitta på angiven bänkrad. Det var roligt. Revy traditionen önskas på en fortsättning, för många goda aktörer är på kommande.

Barnen önskade många olika slags fester. Det kom förslag på julfest och en fest för farbrorn som håller på och gräver runt skolan. Låter som en talko fest, sett ur barnens synvinkel.

Barnen önskade mera utesaker till skolgården, lekpark. Det bästa med byn är det egna hemmet med alla djuren och kamraterna. Inga dåliga sidor med att bo i Småbönders kom upp.

Såhär tyckte Ida, Matilda, Linn och Emilia.

Framtidsplaner

 • Vi gör vårt bästa för att skolan, by- butiken och Småbo - daghemmet skall kunna fortsätta sin verksamhet. Dessutom hoppas vi att företagen skall kunna fortsätta som tidigare och att även nya företag kunde etableras i byn.
 • Vi skall locka elever från grannkommunerna till vår skola, för att kunna behålla vår fina byskola.
 • Vi lockar nya invånare till vår vackra och trivsamma by genom WWW-sidorna och tomtbörsen. Önskemål, som kommit fram i bya- enkäten, försöker vi förverkliga så långt det är möjligt.
 • Vi strävar också till att återväcka byns anda, hålla mera gemensamma evenemang i byn och informera byborna om kommande händelser genom bya- brevet (som delas till varje hushåll).
 • Vi skapar mera samarbete mellan olika föreningar i byn och kan på det sättet hålla större fester i byn.