Kyläsuunnitelma

Nelikenttäanalyysi

Mitkä ovat kylän vahvuudet?

 • yhteishenki ulkoisia uhkia vastaan
 • kaksikielisyys
 • luonto
 • hyvät, toimivat ja monipuoliset palvelut
 • oma kauppa, oma koulu, pankki, eläinlääkäri
 • kylällä tapahtuva toiminta, kylän ylläpito ja parantaminen
 • rauhallinen ja turvallinen ympäristö
 • kylällä toimivat järjestöt
 • kokoontuminen yhteisten asioiden ääreen
 • yhteiset tavoitteet ja tahto saada ne läpi
 • Småböndersistä on lyhyt matka neljään eri kirkonkylään
 • avuliaisuus
 • talkootyö, yhteistyö
 • elinvoimaista maataloutta ja yrittämistä
 • kansalaisopistonkurssit
 • energisyyttä, idearikkautta ja ahkeruutta
 • erittäin hyvä kielitaito
 • hyvät yhteydet suomenkielisiin kuntiin
 • ei kieliriitoja
 • Stonicwood työllistää
 • yritteliäisyys

Mitkä ovat kylän heikkoudet?

 • pitkät välimatkat
 • rahat viedään turhaan pois kylästä
 • nuoret perheet eivät tue kyläkauppaa
 • lapset laitetaan muualle kouluun
 • kylän yhteishenki on katoamassa
 • pitkä matka Kruunupyyhyn ja Pietarsaareen
 • toisten asioihin puuttuminen, kateus
 • liian vähän toimintaa ja kursseja
 • matala syntyvyys
 • nuoret muuttaa pois kylästä
 • talkoohenki on heikentynyt
 • usko kylään huonontunut

Mitkä ovat kylän mahdollisuudet?

 • väestömäärän lisääminen, saada ihmiset muuttamaan kyläämme
 • yhteishengen parantaminen entisestään
 • lisää työpaikkoja kylään
 • niin kauan kun koulu pysyy,niin on mahdollisuuksia
 • monipuolinen kauppa
 • lyhyt matka muihin kuntakeskuksiin
 • kuntokampanjat
 • enemmän kokoontumisia
 • jos jokainen ottaisi enemmän vastuuta kylästä
 • meillä on reippaita nuoria, joissa on tulevaisuus
 • yhtenäisyys niin pitkälle,kuin mahdollista

Mitkä ovat kylään kohdistuvat uhat?

 • poismuutto
 • pankin sulkeminen, kaupan sulkeminen, koulun sulkeminen
 • ei suurempia uhkia
 • jos koulu loppuu, mitä teemme isolla talolla?
 • ei uhkia,mikäli puhallamme yhteenhiileen ja
 • unohdamme kateuden
 • vähentynyt asiointi, "luottamus" omassa kaupassa
 • liian vähän lapsia, paljon vanhuksia
 • yhteishenki on huonontunut, katoamassa

Yhteenveto kyläkyselystä

Millainen on kylän henki?

 • kyläläiset osallistuvat yhteisiin tapahtumiin
 • yleisesti ottaen hyvä
 • hyvä
 • yhteishenki on huonontunut vuosien myötä
 • tällä hetkellä ei kovin hyvä
 • aika huono
 • liian vähän kylätoimintaa
 • olemme liian hyvin selvillä toistemme asioista
 • moni ajattelee vain itseään
 • vaikea saada väkeä eri tehtäviin, talkoisiin yms.
 • tyydyttävä

Miksi kylästä on muutettu pois?

 • töiden vuoksi
 • pakottavat syyt
 • onko mahdollisesti liian pitkä matka kulkea töihin täältä
 • opintojen vuoksi
 • ei ole asuntoja nuorille
 • ikäihmiset haluavat asua lähellä keskustaa
 • rakkauden perässä...

Miksi kylään on muutettu takaisin?

 • Småbönders on viihtyisä asua, hyvä lapsiperheille
 • kotipaikka on rakas
 • turvallista asua pienessä kylässä
 • täällä on rauhallista
 • koti-ikävä, ystävät, viihtyisyys
 • ne, jotka ovat muuttaneet opiskelun jälkeen takaisin,heille nostetaan hattua
 • voi olla pakko useista syistä

Millä tavalla toimien kylään saadaan uusia asukkaita?

 • säilyttämällä kaikki palvelut
 • enemmän informaatiota kauniista kylästämme
 • on annettava positiivisempi kuva itsestämme
 • markkinoida Småböndersiä hyvänä asuinpaikkana
 • lapsiperheille, täten saataisiin nuoria perheitä kylälle
 • rakentaa rivitaloja uusille pareille
 • kotisivut tekevät kylää tunnetuksi ja antavat mahdollisuuksia
 • hankkikaa vuokra-asuntoja ja työpaikkoja
 • tonttipörssi
 • kertomalla tarjolla olevista palveluista ja mahdollisuuksista
 • lähellä muita paikkakuntia

Mitä kylän lapset ja nuoriso tarvitsevat?

 • lisää harrastustoimintaa, esim. jalkapallo kerho, partio, muskari
 • teini-ikäisille ohjattua toimintaa Lukaalilla
 • kunnalla pitäisi olla oma neuvonantaja, joka hoitaa harrastustoimintaa
 • lyhyitä kursseja, esim. eri urheilulajeista
 • nuorisoseurantalo on hyvä nuorisopaikka
 • koulun ja päiväkodin
 • vapaa-ajan viettoa, joka pitää nuoret pois huumeista ja alkoholista
 • enemmän yhteistä toimintaa
 • turvallisen kasvuympäristön
 • auttaa nuoria auttamaan itseään, ei saa aina kritisoida
 • en tiedä, vanhempien on kai itse kyyditettävä, kuten tähänkin asti
 • yhteistyötä ja yhdessäoloa vanhusten kanssa
 • hyvä kokoontumispaikka

Miten kyläkoulun olemassaolo turvataan?

 • kaikki kylän lapset käyvät omassa koulussa ja päiväkodissa
 • se on nuoremman sukupolven asia
 • ensin on saatava lapset muista kouluista takaisin omaan kyläkouluun
 • nuorille miehille morsiammia....
 • enemmän lapsia
 • koulun markkinointi
 • yhteistyö esim. Djupsjöbackan kanssa
 • vanhempien vastuu kylän koulun puolesta
 • yrittää saada lapsia tänne lähikyliltä
 • nuoria perheitä kylään
 • enemmän työpaikkoja Småböndersistä
 • oman koulun toiminnan tukeminen ja ylläpitäminen

Mitä hankkeita/ideoita/tapahtumia ehdotat kylän kehittämiseksi?

 • kylän omat www-sivut valmistuvat lokakuun lopulla
 • kyläsuunnitelma on valmistunut lokakuun lopulla
 • kylän historiikki pitäisi saada tehtyä valmiiksi
 • enemmän yhteistoimintaa kylän eri yhdistysten kesken
 • ruisprojektista voisi ottaa yhteyttä Strömsö-ohjelmaan,se voisi kiinnostaa kovasti
 • Småbönders ympäri suksilla
 • yhteisiä keskusteluiltoja
 • vanhoja asuntoja voisi korjata ja tehdä niistä kesäasuntoja
 • harrastustoimintaa nuorille, esim. musiikkia ja liikuntaa
 • apteekki takaisin
 • saada enemmän kurssitoimintaa
 • mies/ naiskerhot
 • yhteiset grilli-illat
 • naisjumppaa, aerobick
 • sauna avontouintia harrastaville
 • kylää pitäisi elävöittää
 • luontopolku tulisi kunnostaa
 • infolehti kylällä tapahtuvista tapahtumista ja suunnitelmista
 • tapahtumiin joku "julkkis", joka kiinnostaisi kaikkia
 • markkinapäivä
 • musiikkia/ lauluiltaa
 • tietovisa mäkien välillä
 • jatketaan pääsiäiskokolla, kesäjuhlilla ja Heimerin luontovaelluksella
 • Miss ja Mrs. Småbönders kisa
 • kyläyhdistys voisi lähettää tervetulokirjeen kylään muuttaville
 • kyläkokoontumisia enemmän

Småböndersin koulun 5.-6. luokkalaiset vastasivat kyläkyselyyn

Mitkä ovat kylän vahvuudet?

 • Kaikki tuntevat toisensa
 • Pieni, rauhallinen paikka
 • Tapahtuu vähän onnettomuuksia
 • Kaikki ovat ystävällisiä
 • Kaikki tervehtivät toisiaan autolla ajaessa

Mitkä ovat kylän heikkoudet?

 • Koulun ruoka
 • Liian vähän leikkipuistoja
 • Ei ole yhtään yleistä puistoa
 • Uimaranta on huono
 • Ei ole mitään paikkaa, misä voisi harjoitella esim. tennistä ja yleisurheilua jne.

Mitkä ovat kylän mahdollisuudet?

 • Ei saa sulkea koulua
 • Lisää hyviä hiekkateitä
 • Sääsbodä-kioski on hyvä

Mitkä ovat kylään kohdistuvat uhat?

 • Koulun lakkautaminen

Millainen on kylän henki?

 • Muualla ei ole niin hyvä

Miksi kylästä on muutettu pois?

 • Nuoret muuttavat pois työpaikojen vuoksi

Miksi kylään on muutettu takaisin?

 • Maaseutu on tärkeä ja rauhallinen kylä

Millä tavalla toimien kylään saadaan uusia asukkaita?

 • Turisti informaatiota - kylttejä jne.
 • Enemmän tietoa kylästä

Mitä kylän lapset ja nuoriso tarvitsevat?

 • Pyörätie
 • Hevostalli
 • Liikuntahalli

Miten kyläkoulun olemassaolo turvataan?

 • Enemmän koululapsia
 • Mainostamalla pientä koulua
 • Enemmän harrastusvälineitä ulos

Mitä hankkeita / ideoita/ tapahtumia ehdotat kylän kehittämiseksi?

 • Crossirata
 • Disco
 • Hiihtokilpailuja
 • Maratooni Ollasmosan ympäri
 • Gladiator kilpailut
 • Skeittipuisto

Esikoululaisten mietteitä Småböndesistä

Lapset olivat yhteistä mieltä siitä, että kyläkauppa on hyvä, koska sieltä voi ostaa karkkia. Myös "Sääsboda- kioski" on suosittu hampurilaisistaan ja hyvästä jäätelöstä.

Revyy on erittäin suosittu lasten keskuudessa. Keväällä esikoululaiset ja viisivuotiaat matkivat revyysketsejä ja tekivät oman revyyn päiväkodissa. Lapset olivat tehneet lippuja ja jokainen aikuinen sekä lapset saivat istua määrätyllä penkkirivillä. Se oli hauskaa. Lapsilla riitti intoa. Toivottavasti revyy perinne säilyisi, koska monta hyvää näyttelijän alkua on kasvamassa.

Lapset toivoivat paljon juhlia. Jonkinlainen joulujuhla olisi kiva. Lapset myös ehdottivat, että juhlisimme setää, joka on kaivurilla kaivanut koulun ympärillä. Kuulosti jonkinlaiselta talkoojuhlalta lasten silmin.

Toivelistalla oli myös enemmän ulkoleluja koulunpihalle (leikkipuisto). Parasta omassa kylässä on oma koti kaikkine eläimineen ja kaverit. Lapset eivät osanneet sanoa huonoja puolia laisinkaan.

Tätä mieltä olivat Ida, Matilda, Linn ja Emilia.

Tulevaisuudensuunnitelmat

 • Teemme kaikkemme,että kyläkoulu, kyläkauppa ja Småbo-päiväkoti jatkavat toimintaa, sekä kaikki Småböndersin yritykset toivottavasti jatkavat ja uusiakin yrityksiä saisi syntyä kylällemme.
 • Kosiskelemme naapurikylistä lisää oppilaita kouluumme, jotta saamme pidettyä hyvän kyläkoulumme.
 • Houkuttelemme uusia asukkaita kauniiseen ja viihtyisään Småböndersiin kertomalla kylästämme www-sivujen ja tonttipörssin avulla.
 • Toteutamme kyläkyselyssä ilmi tulleita toiveita aina mahdollisuuksien mukaan.
 • Herättelemme kylähenkeä uuteen nousuun, pidämme enemmän kylän yhteisiä tapahtumia ja kyläkirjeen avulla tiedotamme kylän tapahtumista ja suunnitelmista (kyläkirje jaetaan jokaiseen talouteen.)
 • Rakennamme yhteistyötä kylän eri järjestöjen kanssa, näin saamme järjestettyä suurempia juhlia.