Heimer Furus minnesvandring 2019

Välkomna med och gå längs Småbönders fina naturstig söndag 26.5. Gemensam start från byagården vid Furuvägen 20 kl.12.00. Kaffeservering vid byagården från kl.12.30.