Byaföreningens årsmöte

Småbönders byaförening håller årsmöte måndag 27.1.2014 kl.19.00 vid Bybocenter. 

Stadgeenliga ärenden, bl.a. genomgång av verksamhetsplan.

Välkomna!