Småbönders byaförening

Byaföreningen har en stor betydelse i byn. De tillställer olika evenemang i byn och håller byn levande. Ifall man har förslag hur man skulle få byn attraktivare är det bra att ha någon att gå till och då är det främst byaföreningens medlemmar som hjälper till. Småbönders utan en byaförening skulle vara en by utan händelser.

Småbönders Byaråd grundades våren 1985 av byns invånare. Medlem kan vem som helst vara, men i byarådet borde finnas medlemmar från byns alla kanter, olika åldersklasser och intressen. Styrelsen består av åtta ledamöter. Uppgifterna är att främja gemenskap och trivseln bland befolkningen i byn och att verka för utvecklingen av byn såväl kulturellt som materiellt under mottot ”Småbönders – en levande by”. År 1992 registrerades Småbönders Byaråd under namnet Småbönders Byaförening r.f. Traditionellt ordnar Byaföreningen årligen Heimers minnesvandring, påskbrasa och byafest. Nästan årligen ordnas några nya evenemang eller projekt.

Projekt som byaföreningen arbetat med de senaste åren (ett sammandrag)

2010

 • Årets Småböndersbo Peter Svartsjö

2011

 • invigning av den nya vandringsleden
 • Årets Småböndersbo Johanna Storbacka

2012

 • Bord och stolar har setts över och är nu i prima skick
 • Postlådsställningarna i byn har målats

2013

 • Målning och övrig renovering samt underhållsarbete vid Småbo daghem (Bybocenter)

2014

 • Simstränderna vid Myngels och Furus har piffats upp med lite grävarbete och ny sand. 
 • Röjning av stranden vid Svartsjö

2015

 • Byaföreningen köpte fastigheten på furuvägen 20 och byn har nu en byagård. Marthagårdens verksamhet har flyttats till byagården.

2016

 • Efter en paus på 16 år ordnar byaföreningen Småbönders runt motionslopp på skidor.
 • Under julimånad höll byaföreningen med talkokrafter ett sommarcafe vid byagården.
 • Vid skolstarten den 15.8 startade byaföreningen eftermiddagsverksamhet för skolbarnen vid Småbönders skola. Med hjälp av bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse kunde byaföreningen anställa en kompetent eftisledare. 

2017

 • Byaföreningen driver sommarcafé i byagården under juli och augustimånad. Cafét hålls öppet fredagar och söndagar enbart på talko. 
 • Eftermiddgsverksamheten för skolbarnen fortsätter även detta läsår. 

2018

 • I mars ordnas Småbönders runt skidtävlingar
 • Eftermiddagsverksamheten för skolbarnen fortsätter

 

Verksamhetsberättelse 2019

Byaföreningens styrelse har under året sammankommit till 4 protokollförda möten. Årsmöte hölls 11.2.2019 i Småbönders byagård. Medlemmar i styrelsen är Matilda Svartsjö (ordförande), Ann-Christin Forsell, Viktoria Forsberg, Theresa Särs-Jebali, Hannele Svartsjö, Monika Wistbacka, Satu Vistbacka och Rasmus Svartsjö. Heidi Nikula och Gun-Lis Rex-Wistbacka valdes till revisorer.

 • 20.4 Påskbrasa. Kaffeservering och korvgrillning. Det rådde eldningsförbud och brasan kunde inte tändas men bysbor samlades ändå för trevlig samvaro.
 • 26.5  Heimers naturstigvandring. Gemensam start från kl.12.00, kaffeservering. 
 • 15.7 MC-99 träff vid byagården. Kaffeservering och korvgrillning. 211 motorcyklar på plats. 
 • 8.9 byakamp vid Småbönders skola. Backarna tävlade mot varandra i lekfulla grenar. Kaffeservering och korvgrillning.  
 • 13.12 Luciakväll vid Småbönders skola. Luciauppträdande av byns barn, sång, musik, diktläsning och allsång. 

 

Byaföreningens styrelse 2020

 • Marian Vistbacka, ordförande
 • Ann-Christin Forsell, viceordförande
 • Hannele Svartsjö, kassör
 • Monika Wistbacka, sekreterare
 • Michaela Furu
 • Jörgen Furu
 • Rasmus Svartsjö
 • Heidi Nikula